Z490 COMET UPGRADEAŻ DO 210 Zł ZWROTU

msi z490 motherboard

msi z490 motherboard mobile

Zaktualizowano 2:12 / 19-maj-2020

Regulamin i Warunki Promocji

1. Czas trwania promocji i rejestracja. W dniach od 20 maja do 15 czerwca 2020 r. (uniwersalny czas koordynowany UTC + 08:00), wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Wydarzeniu (określane dalej jako: „Ty”, „Twój”, lub poprzez inny równoważny zwrot), mogą zarejestrować się i wziąć udział w promocji MSI „Comet Upgrade for Z490”, nazywanej dalej „Wydarzeniem”. Aby móc wziąć udział w Wydarzeniu, uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:

 

Nagrody MSI

i) Zakupić jedną (1) lub więcej biorących udział w promocji płyt głównych MSI (patrz: zamieszczone poniżej zestawienie kwalifikujących się produktów) u uczestniczących w Wydarzeniu partnerów MSI w dniach od 20 maja do 15 czerwca 2020 r. (uniwersalny czas koordynowany UTC + 08:00). Biorące udział w promocji  produkty mogą być nabywane zarówno jako pojedyncze komponenty lub jako część gotowego już systemu komputerowego.

ii) Zrób wyraźną, czytelną fotografię Twojego nowego, biorącego udział w promocji Produktu wraz z używaną przez Ciebie do tej pory płytą główną (patrz: zamieszczone poniżej zestawienie używanych płyt głównych) i opublikuj ją w mediach społecznościowych (ograniczonych do Twittera, Facebooka lub Instagramu), w taki sposób, aby wpis ze zdjęciem był udostępniony jako publiczny, bez żadnych ograniczeń oraz zwróć uwagę, aby Twój wpis zawierał hashtag #CometupgradeforZ490 #MSI

iii) W dniach od 20 czerwca do 15 lipca 2020 r. zarejestruj swój biorący udział w promocji produkt MSI, korzystając ze strony promocyjnej Wydarzenia (strona pozwalająca na rejestrację znajduje się pod adresem https://msi-promotion.com), oraz dostarcz, w ramach swojego zgłoszenia:

- wymagany dowód zakupu oraz link do zamieszczonego w mediach społecznościowych, omówionego wyżej, zdjęcia produktu.;
- każde ważne zgłoszenie musi tworzyć kombinację jednej (1) nowej i jednej (1) używanej kwalifikującej się płyty głównej. Każdą nową i każdą używaną płytę główną można podać w zgłoszeniu tylko jeden raz;
- przesłana prze Ciebie dokumentacja musi zawierać obraz naklejki z nazwą i modelem produktu, datę wystawienia faktury lub paragonu oraz nazwę sklepu bądź sprzedawcy.Należy podać numer seryjny używanej płyty głównej i potwierdzić go dołączonym zdjęciem;
- faktura/paragon musi być wystawiony w okresie od 06 maja do 15 czerwca 2020 roku. Wszystkie zgłoszenia rejestracje związane z Wydarzeniem oraz wszelkie zgłoszenia związane z odbiorem przysługujących w promocji nagród muszą być zakończone nie później niż do dnia 30 lipca 2020 roku. Zgłoszenia dokonane po tym terminie będą uznane za nieważne.

KAŻDY UCZESTNIK (ZWERYFIKOWANY ZA POMOCĄ IMIENIA I NAZWISKA, KONTA LUB ADRESU PROTOKOŁU INTERNETOWEGO (IP)) MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ W CELU WYŁĄCZNIE JEDNORAZOWEGO WYKUPU ZWIĄZANEGO Z TYM ZDARZENIEM, NIEZALEŻNIE OD LICZBY ZAKUPIONYCH KWALIFIKOWANYCH PRODUKTÓW LUB KWALIFIKOWANYCH KOMBINACJI PRODUKTÓW Z KWALIFIKOWANYMI UŻYWANYMI PŁYTAMI GŁÓWNYMI.

iv) Wyraź zgodę na Warunki i Regulamin promocji. Zakończ rejestrację produktu i poczekaj na weryfikację zgłoszenia przez firmę MSI. Jeśli MSI stwierdzi, że spełniasz wszystkie kryteria kwalifikacyjne, zostaniesz o tym fakcie powiadomiony e-mailem potwierdzającym przyznanie nagrody. Wypłata nagrody zostanie dokonana bezpośrednim przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez Uczestnika promocji podczas procesu rejestracji zgłoszenia w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od chwili przesłania potwierdzenia przyznania nagrody.

v) MSI zastrzega sobie prawo do weryfikacji, zatwierdzania lub odrzucania zgłoszeń Uczestników według własnego uznania, jak również do określania zgodności zgłoszenia z niniejszymi warunkami Wydarzenia. MSI może odrzucić zgłoszenia uczestników do udziału w Wydarzeniu, jeśli zgłoszenie rejestracyjne jest niekompletne, nieważne lub przekroczony został okres trwania Wydarzenia bądź też termin wymaganej odpowiedzi. Powiadomienia wysłane przez MSI do uczestników Wydarzenia dotyczące przesłania informacji uzupełniających, na które nie udzielono odpowiedzi w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych, spowodują automatyczne odrzucenie zgłoszenia Uczestnika lub odrzucenie rejestracji dokonywanej w ramach tego Wydarzenia.

vi) Rzeczywista wartość nagrody może się różnić ze względu na automatyczne przeliczenie jej wartości na lokalną walutę w oparciu o obowiązujący kurs wymiany walut w dniu rzeczywistego odbioru lub dostarczenia nagrody.

vii) Jeśli już zarejestrowany, biorący udział w promocji produkt MSI zwrócony został do sklepu i/lub sklep zwrócił jego równowartość bądź koszt zakupu, wówczas Uczestnik Wydarzenia powinien powiadomić o tym fakcie niezwłocznie firmę MSI w formie pisemnej, a promocyjna rejestracja produktu zostanie wówczas automatycznie wycofana z dalszego postępowania bez późniejszego powiadomienia. W wypadku jakichkolwiek promocyjnych prezentów czy nagród, otrzymanych przez Uczestnika promocji od firmy MSI, i które związane by były z zakupem zwróconego później do sklepu towaru, MSI zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Uczestnika promocji o ich zwrot.

viii) Uczestnicy Wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat. Niniejsze postanowienia są nieważne, jeśli w danej lokalizacji są zakazane lub ograniczone przez prawo.

ix) Niniejsze Wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla uprawnionych do wzięcia w nim udziału użytkowników końcowych, a nie dla firm. Pracownicy i najbliżsi członkowie rodzin pracowników firmy MSI, oddziałów MSI, filii, producentów, partnerów handlowych, integratorów systemów, dystrybutorów, hurtowników, resellerów, sprzedawców detalicznych, pracowników I-Cafe lub agencji związanych z MSI, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w tym Wydarzeniu.

x) MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach i Regulaminie promocji bez uprzedniego powiadomienia, z zastrzeżeniem wszelkich wymagań właściwego organu regulacyjnego.

 

Biorące udział w promocji produkty MSI, produkty używane i nagrody

Nazwa modelu Używana płyta główna
MSI
MSI Z390 MSI Z370 MSI Z270 MSI Z170
MEG Z390 GODLIKE
MEG Z390 ACE
MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
MPG Z390 GAMING PRO CARBON
MPG Z390 GAMING EDGE AC
MPG Z390 GAMING PLUS
MPG Z390M GAMING EDGE AC
MPG Z390I GAMING EDGE AC
MAG Z390 TOMAHAWK
MAG Z390M MORTAR
Z390-A PRO
Z370 GODLIKE GAMING
Z370 GAMING M5
Z370 GAMING PRO CARBON AC
Z370 GAMING PRO CARBON
Z370 KRAIT GAMING
Z370 GAMING PLUS
Z370M GAMING PRO AC
Z370I GAMING PRO CARBON AC
Z370 TOMAHAWK
Z370M MORTAR
Z370 SLI PLUS
Z370 PC PRO
Z370-A PRO
Z270 XPOWER GAMING TITANIUM
Z270 MPOWER GAMING TITANIUM
Z270 GAMING M7
Z270 GAMING M6 AC
Z270 GAMING M5
Z270 GAMING M3
Z270 GAMING PRO CARBON
Z270 GAMING PRO
Z270 KRAIT GAMING
Z270 GAMING PLUS
Z270I GAMING PRO CARBON AC
Z270 CAMO SQUAD
Z270 TOMAHAWK ARCTIC
Z270 TOMAHAWK
Z270M MORTAR
Z270 SLI PLUS
Z270 SLI
Z270 PC MATE
Z270-A PRO
Z170A GAMING M9 ACK
Z170A XPOWER GAMING
TITANIUM EDITION
Z170A GAMING M7
Z170A GAMING M5
Z170A-G45 GAMING
Z170A GAMING M3
Z170A GAMING PRO CARBON
Z170A GAMING PRO
Z170A KRAIT GAMING R6 SIEGE
Z170A KRAIT GAMING 3X
Z170A KRAIT GAMING
Z170 KRAIT GAMING
Z170I GAMING PRO AC
Z170A TOMAHAWK AC
Z170A TOMAHAWK
Z170M MORTAR
Z170A SLI PLUS
Z170A-G43 PLUS
Z170A PC MATE
Zwrot gotówki w PLN
MEG Z490 GODLIKE 210
MEG Z490 ACE 210
MEG Z490 UNIFY 170
MEG Z490I UNIFY 170
MPG Z490 GAMING CARBON WIFI 125
MPG Z490 GAMING EDGE WIFI 65
MAG Z490 TOMAHAWK 65
MPG Z490 GAMING PLUS 40

 

Nazwa modelu Używana płyta główna
ASUS
ASUS Z390 ASUS Z370 ASUS Z270 ASUS Z170
ROG Maximus XI EXTREME
ROG Maximus XI FORMULA
ROG Maximus XI CODE
ROG Maximus XI HERO (WIFI)
ROG Maximus XI HERO
WS Z390 PRO
ROG Maximus XI GENE
ROG STRIX Z390-E GAMING
ROG STRIX Z390-F GAMING
ROG STRIX Z390-H GAMING
PRIME Z390-A
TUF Z390-PRO GAMING
TUF Z390-PLUS GAMING
TUF Z390M-PRO GAMING (WIFI)
ROG STRIX Z390-I GAMING
TUF Z390-PLUS GAMING WIFI
TUF Z390-PLUS GAMING
TUF Z390M-PRO GAMING
PRIME Z390M-PLUS
PRIME Z390-P
ROG MAXIMUS X FORMULA
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X HERO
ROG STRIX Z370-E GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-H GAMING
TUF Z370-PRO GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING (WI-FI AC)
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
PRIME Z370-A
PRIME Z370-P
ROG Maximus IX Code
ROG Maximus IX Hero
ROG STRIX Z270E GAMING
ROG STRIX Z270F GAMING
ROG STRIX Z270H GAMING
ROG STRIX Z270I GAMING
PRIME Z270M-PLUS
PRIME Z270-A
PRIME Z270-AR
PRIME Z270-K
PRIME Z270-P
Maximus VIII FORMULA
Z170 DELUXE
ROG MAXIMUS VIII HERO
ROG MAXIMUS VIII RANGER
Z170-PRO
Z170 PRO GAMING
Z170-A
Z170-E
Z170I PRO GAMING
Z170-K
Z170M-PLUS
Z170-A
Z170-K
Z170-P
Z170-P
Zwrot gotówki w PLN
MEG Z490 GODLIKE 210
MEG Z490 ACE 210
MEG Z490 UNIFY 170
MEG Z490I UNIFY 170
MPG Z490 GAMING CARBON WIFI 125
MPG Z490 GAMING EDGE WIFI 65
MAG Z490 TOMAHAWK 65
MPG Z490 GAMING PLUS 40


Kraje biorące udział w promocji: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Japonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

 

2. Polityka prywatności. Podczas procesu rejestracji, niezbędnego  do wzięcia udziału Użytkownika w Wydarzeniu, a także podczas rejestracji produktu  możemy poprosić Użytkownika o podanie informacji, które mogą, w stosownych wypadkach, obejmować takie dane, jak: e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod uprawniający do wzięcia udziału w promocji, informacje o zakupie oraz inne dobrowolne podane przez Użytkownika informacje. Ponadto możemy pośrednio zbierać informacje dotyczące Użytkownika za pośrednictwem plików cookie lub wbudowanych w stronę internetową narzędzi analitycznych. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: w celu przeprowadzenia niniejszego Wydarzenia, w celu zweryfikowania Państwa uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu (kwalifikowalności), w celu skontaktowania się z Państwem tak, abyśmy mieli możliwość wysłania do Państwa nagród, przechowywania zarejestrowanych danych dotyczących produktów tak długo, jak długo istnieje między nami ciągła relacja (np. w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług, takich jak gwarancja, subskrypcja newslettera, bezpośrednia wysyłka maili i informacji marketingowych eDM, itp.) oraz wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Państwa dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem: (i) zewnętrznych firm będących dostawcami naszych usług i stron internetowych umożliwiających przeprowadzenie przez nasz niniejszego Wydarzenia; oraz (ii) podczas zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wobec  organów prawnych i regulacyjnych, takich jak sądy lub policja, w zakresie, w jakim jest to konieczne..

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy informacje w ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, o których mowa powyżej, w związku z celem określonym w niniejszym Regulaminie i Warunkach promocji. W związku z tym możemy przekazywać informacje do krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawa i wymogi w zakresie ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się Użytkownik.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika znaleźć można w Polityce Prywatności MSI, dostępnej pod adresem https://pl.msi.com/page/privacy-policy. Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszych Warunków i przez odniesienie jest niniejszym włączona ze wszelkimi skutkami i z pełną mocą.


3. Subskrypcja eDM. Aby Użytkownik otrzymywał wiadomości o produktach MSI lub o aktualizacji usług, może zostać wyświetlona prośba o dołączenie do subskrypcji newslettera lub listy mailingowej MSI (eDM – electronic Direct Mail/e-mail Direct Marketing). Jeśli nie chcesz subskrybować tej listy, nie zaznaczaj subskrypcji lub podobnie zatytułowanego pola wyboru.


4. Licencja Uczestnika. W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Użytkownik może nam dostarczyć w związku z tym Wydarzeniem, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od przypadku (zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Użytkownik niniejszym udziela firmie MSI i jej rozrzuconym po całym świecie spółkom zależnym oraz podmiotom stowarzyszonym, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie, wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów Dostarczonych w sposób zgodny z prawem i na zasadach ustalonych przez MSI oraz podlegający Polityce Prywatności MSI.


5. Oświadczenia uczestników i gwarancje. Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:

i) Podane przez Użytkownika informacje są dokładne i prawdziwe;

ii) Masz całkowite przyzwolenie, zdolność, uprawnienia i prawo do zapisania się i wzięcia udziału w tym Wydarzeniu oraz do udzielenia wymaganych licencji, złożenia oświadczeń i gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami promocji;

iii) Użytkownik uzyskał i zachowuje prawo do wszelkich stosownych zezwoleń, zgody, pozwoleń, licencji i zwolnień niezbędnych do udzielenia wymienionych powyżej licencji firmie MSI i jej spółkom zależnym; oraz

iv) Zgłaszając się do udziału w tym Wydarzeniu, Użytkownik przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa.


6. Odszkodowania ze strony uczestników. Użytkownik ma obowiązek bronić, zabezpieczyć i zwalnia z odpowiedzialności firmę MSI, jej podmioty zależne oraz następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów od wszelkich zobowiązań, szkód, wyroków, kosztów, wydatków i honorariów (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z wszelkich roszczeń, dochodzeń, postępowań sądowych lub innych działań prawnych lub administracyjnych podejmowanych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika wszelkich postanowień, oświadczeń, gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji


7. Potwierdzenie uczestnictwa i wyrażenie zgody. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że:

i) MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo:

A) do ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy uczestnik w dobrej wierze spełnił wymagania związane z Wydarzeniem. Dla przykładu, bez ograniczania jakichkolwiek innych warunków, MSI może zdyskwalifikować Uczestników: a) jeśli rejestracja na Wydarzenie lub zgłoszenie produktu są niekompletne, b) jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące kwalifikowalności do Wydarzenia, takie jak terminowa rejestracja, odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeżeli dostarczone dokumenty zostały zmienione, sfałszowane, oszukane, niewłaściwe dostarczone lub uznane za nieważne; d) jeżeli za pomocą automatycznych kodów, skryptów, wtyczek lub innych środków przeprowadzono lub zakończono rejestrację na Wydarzenie; e) jeżeli uczestnik nie posiada zdolności prawnej do zarejestrowania się i uczestniczenia w Wydarzeniu, lub f) jeżeli popełniono lub rzekomo popełniono przestępstwo lub nielegalne działania w celu zapisania się na to Wydarzenie;

B) do zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez wcześniejszego powiadomienia;

C) do zmiany brzmienia, usunięcia lub dodania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu i Warunków promocji bez uprzedzenia;

ii) MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z przyznania nagrody i jej wykorzystanie. Zwycięzcy nie mogą wysuwać żadnych roszczeń wobec MSI;

iii) MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, błędy związane z dostawą nagrody, utratę nagrody lub niepowodzenie w dostarczeniu zwycięskiego powiadomienia do Użytkownika wynikające z błędów mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych lub programowych, wadliwego działania lub jakiegokolwiek rodzaju awarii. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka się prawa do nagrody i związanego z nią odszkodowania.


8. Wyłączenie gwarancji MSI. NAGRODA(Y) MSI JEST/SĄ PRZYZNAWANA(E) „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W HANDLU, NIENARUSZALNOŚCI  LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.


9. Ograniczenie odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASAD UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WAŻKIE, WYNIKAJĄCE Z ZAUFANIA, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, ZARÓWNO PRZEWIDYWALNE, JAK I NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB KOSZTY WYMIANY.


10. Inne postanowienia. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji podlegają prawu Tajwanu i są interpretowane zgodnie z jego zasadami, niezależnie od możliwości wystąpienia konfliktów w normach i przepisach prawnych, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszego Regulaminu i Warunków promocji będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy Tajpej w Tajpej na Tajwanie. Każde postanowienie unieważnione przez właściwy sąd zostanie skreślone, a pozostałe punkty Regulaminu i Warunków promocji pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez MSI jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania z powodu okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejsze postanowienia Regulaminu i Warunków promocji nie będą cedowane, ani w żaden inny sposób przenoszone przez Użytkownika na osoby trzecie; wszelkie nieautoryzowane cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Wydarzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty, oświadczenia lub dyskusje czy inne ustne ustalenia.

 

□ W pełni rozumiem treść Regulaminu i zgadzam się z nim.

□ Zgadzam się na to, że MSI może zbierać, wykorzystywać i przetwarzać moje dane osobowe w celach marketingowych zgodnie z Polityką prywatności MSI dostępną na stronie https://pl.msi.com/page/privacy-policy.